หน้าหลัก ข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์ สินค้า ภาพกิจกรรม

ข้อมูลกลุ่มผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จำนวน 5 กลุ่ม 1.กลุ่มแม่บ้านหมอนสมุนไพร 2.กลุ่มทอผ้าบ้านสร้างแป้น 3.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเมือง 4.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านม่วงกาชัง 5.กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะซ่อม

กลุ่มแม่บ้านหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กลุ่มแม่บ้านหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรได้ก่อตั้งกลุ่มโดยการทำหมอนสมุนไพรปัจจุบันได้มีการพัฒนาการของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จากหมอนสมุนไพร ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อ กางเกง ผ้าคลุมไล่ ผ้าพันคอ กระเป๋า พวงกุญแจ และยังมีการพัฒนารูปแบบของเสื้อผ้าให้ดูมีความทันสมัย

฿1,500

ชุดลูกหวายลายคราม

ผ้าหวายลายคราม

กลุ่มทอผ้าบ้านสร้างแป้น

การทอผ้าถือเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ กลุ่มทอผ้าบ้านสร้างแป้น หมู่6 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงสามารถทอผ้าด้วยมือไว้ใช้เองและได้นำผ้าที่ทอมาย้อมสีธรรมชาติที่ปลูกในชุมชนเช่น เปลือกไม้ ใบไม้ แล้วนำมาแปรรูปเป็น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าถุง เสื้อ ให้มีรูปแบบของสินค้าที่หลากหลายและทันสมัยมากขึ้น

฿1590

ชุดเปลือกสร้างแป้น

ผ้าขาวม้าลายโมเดิร์น

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเมือง

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเมือง หมู่8 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สมาชิกในกลุ่มได้มีการร่วมกันทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่เป็นสินค้าของหมู่บ้าน โดยนำเอาภูมิปัญญาการทอผ้าที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาบวกกับแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ของกลุ่มมาสร้างเป็นผลงานที่มีคุณค่ามีลวดลาย และสีสันที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

฿3,000

ชุดขาวม้าแนวโมโนโทน

ผ้าขาวม้าแนวโมโนโทน

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านม่วงกาชัง

ในอดีตเมื่อว่างเว้นจากการทำงานหรือประกอบอาชีพหลักอื่นๆแล้ว กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านม่วงกะชัง หมู่ 9 ตำบลสวาท มักใช้เวลาว่างเพื่อหารายได้เสริม ด้วยการทอผ้าแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าสไบ โดยใช้ฝ้ายที่ปลูกในชุมชนนำมาทอเป็นผ้าพื้นเรียบ โดยไม่ย้อมสี หรือหากย้อมสีก็จะใช้สีจากธรรมชาติ เช่น คราม ใบไม้ที่มีในท้องถิ่นแล้ว นำมาตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

฿1,300

ชุดหาดขาวม้า

ผ้าขาวม้าบ้านม่วงกาชัง

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะซ่อม

กลุ่มทอผ้าลายขิดบ้านดอนมะซ่อม หมู่4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีอาชีพส่วยใหญ่คือเกษตรกร ทำนา ทำสวน หลังจากหมดหน้าฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านดอนมะซ่อมจังหันมาทำอาชีพเสริมคือการทอผ้าและได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นคือกลุ่มทอผ้าลายขิดดอนมะซ่อม มีสมาชิก 30 คน และได้มีชาวบ้านมาหมุนเวียนในการทอผ้า เพื่อให้ผ้าที่ทอมีคุณภาพ เช่น ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้าลายขิด ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่ม ผ้าพื้นเป็นต้น

฿1,700

ชุดตุ้มโฮม

ผ้าขาวม้าบ้านดอนมะซ่อม

ประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดยโสธร

ณ ลานโปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้า Big C สาขายโสธร จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้า Big C สาขายโสธร