เลือกหน้า

1. ฐานเรียนรู้กลุ่มสัมมาชีพสตรีทอผ้า บ้านฟ้าห่วน หมู่ 8

       กลุ่มสัมมาชีพสตรีทอผ้า บ้านฟ้าห่วน หมู่ ตั้งอยู่ 102 ม.8 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร มีสมาชิก จำนวน 35 คน โดยมีนางเคี่ยม  อินทร์พิมพ์ ประธานกลุ่ม กลุ่มมีกิจกรรมทอผ้า ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ได้แก่ ผ้าขาม้า ผ้าลายขิต ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าฝ้ายสีฟ้าคราม ผ้าลายลูกหลาย กระเป๋าผ้า เป็นต้น