เลือกหน้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประกอบด้วย

–  ผลิตภัณฑ์ทอผ้าฝ้าย ลายขิด

–  ผลิตภัณฑ์มาลัยกรจากผ้าขิด

 

–  ผ้าถุง

      

–  ผ้าขาวม้า

    

 

–  เสื่อกก