เลือกหน้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านผักกะย่า มีหลากหลาย เช่น เสื่อกก แจ่วบอง แหนมเนือง พรมเช็ดเท้า เป็นอาชีพเสริมที่ชาวบ้านทำเป็นประจำ มีปราชญ์ชาวบ้านที่ให้คำแนะนำการผลิตสินค้าชุมชน