เลือกหน้า

1. ผ้าฝ้ายสีฟ้าคราม

   เป็นผ้าที่มีความปราณีต สวยงาม และเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษ์ของบ้านฟ้าห่วน ผลิตโดย กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมี นางอ่อนตา  ทองอินทร์ เป็นประธานกลุ่ม

 

2. ผ้าคลุมไหล่ (ผ้าฝ้าย)

      เป็นผ้าที่มีความปรานีต สวยงาม ทอยกดอกลายลูกหวาย โดยกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1

3. ผลิตภัณฑ์ถั่วคั่วทราย ถั่วกรอบแก้ว ถั่วตัด ถั่วทอดเกลือ

ผลิตภัณฑ์ที่มีความอร่อย สะอาด สดใหม่ ทุกวัน จากกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1 ที่ตั้ง ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีนางกฤษณา  บุญจันทร์ เป็นประธานกลุ่ม