เลือกหน้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาดี ได้แก่ ถั่วกรอบแก้ว ถั่วคั่วเกลือ น้ำพริก เสื่อกก ผลิตภัณฑ์จักสาน ผ้าทอสีธรรมชาติ ผักสวนครัว