เลือกหน้า

1. ผ้าฝ้ายสีฟ้าคราม

 กลุ่มสัมมาชีพสตรีทอผ้าบ้านฟ้าห่วน หมู่ 8 

 

2. ผ้าลายลูกหวาย

    กลุ่มสัมมาชีพสตรีทอผ้าบ้านฟ้าห่วน หมู่ 8 

 

3. ผ้าขิต 

 

4. ผ้าขาม้า

5. กระเป้าผ้า

6. ผ้าคลุมไหล่