เลือกหน้า

1. ฐานเรียนรู้กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1

       กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1 ที่ตั้ง 18 หมู่ 1 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  มีสมาชิกทั้งหมด 40 คน  โดยมี  นางอ่อนตา  ทองอินทร์ ประธาน การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม กลุ่มจะรวมกันทอผ้าที่บ้านประธาน และที่บ้านสมาชิกบ้าง ชนิดผ้าที่ทอ ได้แก่ ผ้าฝ้ายสีคราม ผ้าไหมสีคราม ผ้าลายขิต ผ้ามัดหมี่ ผ้าพันคอ ผ้าขาม้า ผ้าพื้นตัดชุด เป็นต้น

2. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางอรวรรณ  ทองแสง

       ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางอรวรรณ  ทองแสง ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  การดำเนินกิจกรรมมีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา ปลูกข้าวอินทรีย์ เป็นต้น

3. ฐานเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม  

    ฐานเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านฟ้าห่วน  โดยมีพระอาจารย์สะกิฏ วิสิฏโฐ เป็นเจ้าอาวาสวัดฟ้าห่วนใต้ 

    การดำเนินกิจกรรมของชุมชน มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ตามฮีต 12 ครอง 14  การจัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ 

      

4. ฐานเรียนรู้กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1

     กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1 ที่ตั้ง ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน โดยมีนางกฤษณา  บุญจันทร์ เป็นประธานกลุ่ม การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม กลุ่มจะทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันพุธ หรือตามออเดอร์สินค้าที่สั่ง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ ถั่วคั่วทราย ถั่วกรอบแก้ว ถั่วตัด ถั่วทอดเกลือ เป็นต้น

5. ฐานเรียนรู้กลุ่มร้อยมาลัย

       กลุ่มร้อยมาลัย ที่ตั้ง 51 หมู่ที่ 1 บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีสมาชิก 20 คน โดยมี นางปราณี  เสียงอ่อน เป็นประธานกลุ่ม การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มจะทำเกือบทุกวัน และตามออเดอร์ที่สั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ มาลัยกร มาลัยสาย มาลัยเจ้าบ่าว/เจ้าสาว ดอกไม้วันพระ เป็นต้น